maltepe escort kartal escort manavgat escort manavgat side escort konya escort tuzla escort pendik escort maltepe escort maltepe escort kaçak iddaa kaçak iddaa iddaa oyna casino siteleri jigolo olmak istiyorum jigololar sitesi jigolo sitesi zengindulbayanlar Antalya Rus Escort Ankara Escort Bayan izmit escort
webmaster forumu webmaster sitesi esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort porno izle

Program doskonalenia nauczycieli akademickich

Naszym celem jest pokazanie pracownikom akademickim i doktorantom UW najnowszych metod nauczania, zachęcenie do ich stosowania oraz swobodnego posługiwania się najnowszymi technikami i środkami dydaktycznymi a także korzystania z możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na projekty dydaktyczne i badawcze oraz tworzenie eksperymentalnych i innowacyjnych programów edukacyjnych

Szkolenia z Dydaktyki Szkoły Wyższej
Szkolenia dotyczą analizy i oceny przebiegu procesów kształcenia, wyznaczania i oceniania efektów edukacyjnych, metodyki nauczania osób dorosłych, a także planowania pracy dydaktycznej. Pragniemy zachęcić kadrę naukowo-dydaktyczną UW do stosowania nowych technik i narzędzi podczas pracy dydaktycznej ze studentami, które mogą znacząco podnieść efektywność prowadzonych zajęć. Zachęcamy również do tworzenia i realizowania własnych innowacyjnych programów nauczania. Pokażemy w jaki sposób w dydaktyce szkoły wyższej można realizować elementy „metody szkoleniowej”, przenosząc je z dobrym skutkiem na grunt akademicki. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i warsztatów, wykorzystuje także indywidualne doświadczenia pracowników UW. Program przewiduje 24 edycji szkoleń. Każde zajęcia obejmują 10 godzin akademickich.

Zajęcia wizytowane
Pracownicy dydaktyczni oraz doktoranci naszej uczelni mogą doskonalić jakość swoich zajęć poprzez bezpośrednią współpracę z trenerami i metodykami nauczania. Zajęcia wizytowane mają na celu podanie informacji zwrotnej na temat poprawności metod i technik stosowanych podczas prowadzonych zajęć.

Szkolenia z pozyskiwania środków na badania naukowe i tworzenie nowych programów kształcenia ze środków zewnętrznych
Pragniemy wskazać pracownikom i doktorantom UW wielość źródeł krajowych i zagranicznych, z których mogą pozyskać fundusze na swoje prace badawcze, a także na tworzenie innowacyjnych kierunków studiów. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom wzrośnie liczba pozyskiwanych grantów badawczych oraz projektów finansujących nowe, eksperymentalne kierunki studiów odpowiadające wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencje poświęcone nowoczesnym metodom w dydaktyce szkoły wyższej to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń między środowiskiem akademickim, kadrą szkoleniową oraz administracją rządową i samorządową w zakresie rozwijania nowoczesnych metod kształcenia dorosłych oraz nowych metod dydaktycznych eksperymentalnych kierunków kształcenia. Udział gości zagranicznych będących praktykami – metodykami nauczania dorosłych to szansa poznania innowacyjnych metod kształcenia realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Tematy poszczególnych konferencji: 1 – Nowoczesna dydaktyka szkoły wyższej, a tradycyjne metody nauczania, 2 – Dobre praktyki w zakresie nauczania osób dorosłych – doświadczenia polskie i zagraniczne, 3 – Nowoczesny uniwersytet –  innowacyjne metody nauczania (konferencja podsumowująca projekt).


Seminaria z udziałem dydaktyków, kadry szkoleniowej oraz specjalistów od zapewniania jakości na UW pozwolą stworzyć program nauczania dydaktyki szkoły wyższej dla pracowników akademickich i doktorantów UW, a także opracować, na podstawie wniosków płynących z organizacji pozostałych zadań, poradnik dobrych praktyk w zakresie dydaktyki szkoły wyższej oraz kwestionariusz zajęć wizytowanych.

OPIS CZŁONKÓW GRUPY EKSPERTÓW [pdf]


W CHWILI OBECNEJ TRWA REKRUTACJA DO PROGRAMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (więcej)

Obsługą programu zajmuje się Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.
Kontakt:
Dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka– Koordynator programu doskonalenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego
katarzyna.lubryczynska@uo.uw.edu.pl
tel. (22) 55-24-040

Dorota Pistor – Asystent Koordynatora programu doskonalenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego
dorota.pistor@uo.uw.edu.pl
tel. (22) 55-21-320

Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego, pok. 13
Krakowskie Przedmieście 24
faks (22) 55-21-529