maltepe escort kartal escort manavgat escort manavgat side escort konya escort tuzla escort pendik escort maltepe escort maltepe escort kaçak iddaa kaçak iddaa iddaa oyna casino siteleri jigolo olmak istiyorum jigololar sitesi jigolo sitesi zengindulbayanlar Antalya Rus Escort Ankara Escort Bayan izmit escort
webmaster forumu webmaster sitesi esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort porno izle

Program stypendialny dla profesorów wizytujących

UWAGA AktualnościHARMONOGRAM ZAJĘĆ – PROFESOROWIE Z POLSKI i Z ZAGRANICY – obecnie wizytujący UW

UWAGA AktualnościHARMONOGRAM ZAJĘĆ – PROFESOROWIE Z POLSKI – Edycja V

UWAGA AktualnościHARMONOGRAM ZAJĘĆ – PROFESOROWIE Z ZAGRANICY – Edycja V

UWAGA AktualnościWYNIKI V EDYCJI KONKURSU DLA PROFESORÓW (Z KRAJU) WIZYTUJĄCYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UWAGA AktualnościWYNIKI V EDYCJI KONKURSU DLA PROFESORÓW (Z ZAGRANICY) WIZYTUJĄCYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UWAGA Aktualności SYLWETKI WYKŁADOWCÓW

Projekt ma na celu wsparcie procesu rozwoju potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego poprzez udział 50 profesorów wizytujących z zagranicy oraz 25 profesorów z Polski w kształceniu studentów i doktorantów naszej uczelni. W ten sposób pragniemy zwiększyć atrakcyjność oferty edukacyjnej skierowanej do studentów i doktorantów UW.

Stypendia mogą otrzymać profesorowie biorący udział w kształceniu ściśle powiązanym z badaniami służącymi intensyfikacji wybranych kierunków kształcenia, jak również z działalnością badawczą i wdrożeniową. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego zyskają szczególną szansę uczestniczenia w wykładach, seminariach i innych zajęciach w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, prowadzonych przez uczonych z zagranicy.

Program stypendialny dla profesorów wizytujących obejmuje pobyt od 1 do 5 miesięcy. Rocznie do udziału w programie może zostać przyjętych 5 profesorów wizytujących z Polski i 10 profesorów wizytujących z zagranicy. Oferta edukacyjna obejmie co najmniej 60 godzin wykładów w przypadku programu realizowanego przez profesora wizytującego z zagranicy oraz co najmniej 90 godzin w przypadku profesora wizytującego z kraju.

Obsługą programu zajmuje się Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Kontakt:
Michał Morski – Koordynator programu dla profesorów wizytujących Uniwersytet Warszawski
morski.nuw@uw.edu.pl
Pałac Kazimierzowski, pok. 30
tel. (22) 55-24-055
faks (22) 55-24-059

Procedury

Stypendia przyznawane będą przez Komisję Konkursową na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej UW, w której zatrudniony jest profesor wizytujący lub w których planuje się zatrudnić takiego profesora. Wniosek może złożyć również profesor wizytujący lub osoba, która ma być zatrudniona w charakterze profesora wizytującego.

Warunkiem przyznania stypendium dla profesora wizytującego jest:
1. Legitymowanie się przez kandydata pozycją wybitnego uczonego lub specjalisty w reprezentowanej dziedzinie nauki oraz uznanym dorobkiem naukowym i dydaktycznym;
2. Posiadanie przez kandydata minimum stopnia doktora;
3. Przedstawienie propozycji wykładów lub innych zajęć dla studentów i doktorantów, służącej poszerzeniu oferty edukacyjnej Uniwersytetu oraz użytecznej dla rozwijania badań na Uczelni;
4. Określenie wkładu w proces dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu,
w tym związanego ze wzrostem transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- dane osobowe kandydata wraz z opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego;
- opis planowanej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w okresie pobierania stypendium,
- stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz opinię kierownika katedry/zakładu, w której jest lub będzie zatrudniony profesor wizytujący.

Dokumentacja Konkursowa