maltepe escort kartal escort manavgat escort manavgat side escort konya escort tuzla escort pendik escort maltepe escort maltepe escort kaçak iddaa kaçak iddaa iddaa oyna casino siteleri jigolo olmak istiyorum jigololar sitesi jigolo sitesi zengindulbayanlar Antalya Rus Escort Ankara Escort Bayan izmit escort
webmaster forumu webmaster sitesi esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort porno izle

Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów

UWAGA Aktualności SYLWETKI NIEKTÓRYCH LAUREATÓW – V EDYCJA

UWAGA Aktualności V EDYCJA KONKURSU NA STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH ORAZ MŁODYCH DOKTORÓW

UWAGA Aktualności SYLWETKI NIEKTÓRYCH LAUREATÓW – IV EDYCJA

Doktorantów oraz młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy do skorzystania z prestiżowych rocznych stypendiów naukowych przyznawanych w latach 2009-14 w związku z wyróżniającą się działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą w dziedzinach, które przyczyniają się do wzrostu potencjału naukowego w obszarach gospodarki istotnych dla rozwoju kraju oraz mogą wpłynąć na podniesienie innowacyjności gospodarki, w szczególności z obszaru nauk matematycznych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych.

W każdym roku akademickim oferujemy 44 dwunastomiesięczne stypendia naukowe o przewidywanej wysokości 2000 zł miesięcznie każde.

Terminy składania wniosków są corocznie ogłaszane przez Rektora UW.

Obsługą programu zajmuje się Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt:

Małgorzata Marszałek – Koordynator programu stypendialnego dla doktorantów i młodych doktorów

Malgorzata.Marszalek@adm.uw.edu.pl

Pałac Kazimierzowski, pok. 30

tel. (22) 55-24-037; (22) 55-24-038

faks (22) 55-24-059

Procedury

Stypendia o przewidywanej wartości 2000 zł miesięcznie będą mogły być przyznane doktorantom i doktorom z jednostek organizacyjnych które posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Stypendia przyznawane będą na okres 12 miesięcy w drodze konkursu przez Komisję na podstawie wniosków zawierających następujące dokumenty:

- wniosek o przyznanie stypendium,

- opis planowanej działalności naukowo-badawczej – w okresie pobierania stypendium oraz zakładane rezultaty w odniesieniu do całości rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej,

- sposób upowszechniania wyników badań oraz potencjalne możliwości ich wykorzystania,

- w przypadku doktoranta – opinie promotora rozprawy doktorskiej dotyczącą pracy naukowej doktoranta; w przypadku młodego doktora opinię kierownika katedry/zakładu/instytutu, w którym jest on zatrudniony, dotycząca pracy naukowej i dydaktycznej kandydata,

Wnioski mogą być składane przez:

- doktorantów, którzy w roku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 32 roku życia oraz w chwili składania wniosku są na drugim bądź trzecim roku studiów doktoranckich i maja otwarte przewody doktorskie,

- młodych doktorów, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Uniwersytecie, którzy w roku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 35 roku życia i posiadają stopień doktora nie dłużej niż 5 lat.